Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Uitgeverij Memphis Belle als eigenaar van uitgeverij Memphis Belle. Het is niet toegestaan de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

Uitgeverij Memphis Belle. 
Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan en het doen van bepaalde aanvragen door onze bezoekers.
De inhoud van deze website is door Uitgeverij Memphis Belle  met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Uitgeverij Memphis Belle aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke onjuistheden van het getoonde of beschrevene, met uitzondering van het gestelde in het website onderdeel Privacy.

De website wordt regelmatig bijgewerkt zonder voorafgaande berichtgeving aan de gebruikers.